Bid / No bid?

Heeft u een nieuwe aanbesteding op het oog en vraagt u zich af of u kans maakt? Of wilt u weten of de benodigde investering opweegt tegen de mogelijke omzet die u kunt maken? Hoeveel risico’s loopt u?

Gezamelijk met u maak ik een inventarisatie van uw kansen op het winnen van een aanbesteding. Onderdeel van deze inventarisatie is een samenvatting van de belangrijkse (management) zaken uit het aanbestedingsdocument. Mogelijke risico’s en contractvoorwaarden worden inzichtelijk gemaakt zodat er een gedegen en gefundeerd besluit genomen kan worden om het aanbestedingstraject wel of niet te vervolgen.